Altyapı ve İşletme

Şebeke İşletme Müdürlüğü

Ankara Mücavir alan sınırları içerisindeki doğalgaz alt ve üst yapı tesislerinin güvenli ve sürekli bir şekilde işletmesinin sağlamaktır.
Şebeke Sisteminin durumunu mevcut SCADA sistemi ile izleyerek takip eder.

 


 


SCADA Servisi:

Ankara doğalgaz dağıtım şebekasi üzerindeki 286 adet bölge regülatörü,272 adet müşteri istasyonu ve 22 adet yüksek basınç istasyonu alınan ölçümlerin control merkezinden,Yüksek hızlı sayısal UHF telsiz veri iletişim altyapısı ile izlenmektedir.

Yedekli çalışan donanımlardan oluşan kontrol merkezinde; SCADA sunucu ve arşiv bilgisayarları, Operatör bilgisayarları, İş istasyonları ve Saha ile iletişim için telsiz cihazları bulunmaktadır. Ankara’yı kapsayan ve kontrol merkezi ile istasyonlar arasında veri iletişimi sağlayan sayısal UHF telsiz sistemi kurulmuştur. Her bir istasyonda, yüksek hızda veri iletişimi sağlayan data telsizleri ve antenler bulunmaktadır. Kontrol merkezi ile doğrudan haberleşemeyen istasyonlar için 6 adet tekrarlayıcı (röle) istasyonu kurulmuştur.

Her bir bölge regülatöründe ölçüm için gerekli kontrol enstrümanlar ve veri iletişim cihazları temin edilerek montajı yapılmıştır.

 
Her bir bölge regülatöründe; istasyon giriş ve çıkış basıncı, gaz sıcaklığı ölçülmekte, filtre kirlilik durumu, slam shut vanası konumu algılanmaktadır.

Her bir müşteri istasyonunda ölçüm için gerekli enstrümanlar ve veri iletişim cihazları temin edilerek montajı yapılmıştır.

Her bir müşteri istasyonunda; İstasyon giriş ve çıkış sıcaklığı, Gaz sıcaklığı, Gaz tüketim değerleri, Müşteri kontör ve ceza bilgileri ölçülmekte, Filtre kirlilik durumu, Giriş ve çıkış vanası konumları, Slam shut vanası konumu algılanmaktadır.

Her bir yüksek basınç istasyonunda; İstasyon giriş ve çıkış basıncı, Gaz sıcaklığı, Gaz kompozisyon ve kalite değerleri, Gaz tüketim değerleri ölçülmekte, Filtre kirlilik durumu, Giriş, çıkış ve bypass vanası konumları, Slam shut vanası konumları, Yerel otomasyon sistemi ile istasyona kumanda edilmektedir.

Doğalgaz dağıtım şebekesi optimum şekilde işletilmekte; 

Tüketicilere daha kaliteli hizmet verilmekte, Ana dağıtıcıdan satın alınan ve tüketicilere satılan gaz miktarları ölçülmekte ve arşivlenmekte, enerji tasarrufu sağlanmakta, şebeke kayıpları azaltılmakta, personel tasarrufu sağlanmaktadır. 


FIM Ekipleri

FİM ekipleri ile doğalgaz şebeke hattında peryodik olarak kaçak araması yapar.

Acilin bildirmiş olduğu halk ihbarlarına kaçak kontrolü yapar.

Bulunan kaçakların raporunu tutarak gereği için Şebeke İşletme Müdürlüğüne (Bakım ve Onarım Ekiplerine) bildirir. 


Reglaj Ekipleri

Regülatör İstasyonlarının periyodik bakım ve onarımını yapar ve gaz arzının dengeli bir şekilde sürekliliğini sağlar. 

Çelik hatlara korozyonu önleme amaçlı tesis ekilen anotların ve hattın bağlantılı olduğu katotik koruma ve test direklerinin ölçümü ,gerektiğinde anot ikmali ve her türlü bakımını sağlar.  


Bakım ve Onarım Ekipleri


Mevcut Doğalgaz Şebeke hattının (iletim, dağıtım ve servis hatları)bakımı, yenilenmesi ve onarımı yapar.  


Ekipman ve Malzeme Ambarı 

Ekip-ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak, İŞLETME sarf malzemelerinin teminini sağlamaktır.