Başkentgaz
Türkiye nin İkinci Büyük Dağıtım Şirketi BAŞKENTGAZ


2007 yılında kurulan Şirketimiz, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 4.8 milyon nüfusa sahip olan Ankaranın, hızla büyüyen doğalgaz dağıtım şirketidir. 2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip şirketimizin, 2014 Eylül başı itibari ile yaklaşık 1.534.000 abonesi bulunmaktadır. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş; kentleşme oranının %97 ye ulaştığı Başkentte, ülke toplam nüfusunun %6,4 üne hizmet vermektedir.

Şirketimizin ana faaliyet konusu; doğalgaz satın almak, satmak, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğalgazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek, serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğalgaz taşıma hizmetlerini ve yan hizmetleri sağlamaktır.

Başkent Doğalgaz dağıtım şebekesinin kuruluşu, Ankarada 1929 da kullanıma başlanan havagazı dağıtım şebekesine dayanmaktadır. Havagazı dağıtım şebekesi ise ilk yatırım aşaması çerçevesinde EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1988 yılında Başkentimiz doğalgaz dağıtımına uyumlu hale getirilmiştir. Ardından gerçekleştirilen toplam 6 adet farklı yaygınlaştrıma projesi ile Başkentimiz bugünkü doğalgaz dağıtım şebekesine kavuşmuştur.

2014 Eylül ayı itibari ile toplam 1.468.000 konuta doğalgaz hizmeti götüren şirketimizin, toplam yıllık doğalgaz çevrim hacmi 3,4 Milyar Metreküptür. %95 i konut ve ısınma amaçlı tüketim gerçekleştiren Başkent Abone portföyümüz hızla büyümekte ve 2020 yılı sonuna kadar iki milyon aktif abone hedeflenmektedir. 6.815 adet resmi daire ve yaklaşık 700 adet konsolosluğa hizmet veren şirketimizin toplam 58.000 adet mal ve hizmet üreten ticarethane ve sanayi katagorilerinde yeralan aktif kullanım gerçekleştiren abonesi bulunmaktadır.

Yaklaşık 2,3 milyon Mesken, 292 bin İş yeri , 36 bin Kamu Binası ve 1.000 adet Sanayi Sitesi bulunan faaliyet alanımızda, 2014 yılı itibari ile 6 sı Devlet Üniversitesi olmak üzere toplam 18 adet Vakıf Üniversitesi yeralmaktadır.

Faaliyet alanımızın iklimi, az yağışlı olmakla birlikte, kışlar soğuk, yazlar ise kurak ve sıcaktır. Yağmurlar genellikle ilkbahar aylarında yağmaktadır. Havanın en sıcak olduğu ay Temmuz (ort. 23,5oC) ve en soğuk olduğu ay ise Ocak (ort.0,3oC) aylarıdır. Yıl boyunca ise %60 oranında ortalama nem gözlenmektedir.