Faturada Ne Nedir?

FATURA ALANLARI

Abone No

:

Abone Numarası

Tesisat No

:

Abone Durumu 

Abone Türü

:

Abonelik türü (Konut,ticari, resmi vb.)

Son Endeks

:

Yeni Faturalandırma Döneminde Belirlenen Sayaç Gösterge Değeridir.

İlk Endeks

:

Önceki Faturalandırma Döneminde Belirlenen Sayaç Gösterge Değeridir

Sayaçtan Ölçülen Hacim

:

Önceki ve yeni okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz hacmi olup son ve ilk göstergeler arasındaki farkı iade eder.

Düzeltilmiş Tüketim(m3)

:

Sayaç ’da ölçülen değerin, basınç düzeltme katsayısı ile standart m3’ e dönüştürüldüğü değerdir.

Tüketim(kWh)

:

Sayaçtan Ölçülen m3 birimindeki tüketim miktarını karşılık gelen kwh enerji miktarıdır.

Ortalama Per. Fiyat

:

1 kWh enerji eşdeğeri doğalgazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Gün Sayısı

:

Son okuma tarihi - İlk okuma tarihi arasındaki gün sayısı

Tüketim Bedeli

:

Ortalama perakende satış fiyatı ile tüketilen enerji değerinin çarpımıdır.

Tüketim Kdv %

:

Toplam tüketim bedeli * 0,18 alanı.

Dönem

:

Abonenin sayaç okumasının yapıldığı ay ve yılı gösterir.

Sayaç No

:

Sayaç üzerinde bulunan seri numaradır.

Son Okuma Tarihi

:

Abonenin tüketimlerinin belirlenmesi için ilgili adrese gidilerek sayacın okunduğu tarih alanıdır.

İlk Okuma Tarihi

:

Aboneye tahakkuk eden son faturasının son okuma tarihi yeni oluşacak faturanın ilk okuma tarihi olarak kabul edildiği alan.

Sayaç Ölçüm Basıncı(mbar)

:

Abonenin kullandığı gazın hangi basınçta olduğunu gösterir.

Ortalama Fiili Üst Isıl Değer

:

Doğalgazın ilgili tahakkuk dönemi ile içindeki her gün tespit  edilen üst ısıl değerlerinin (m3 başına içerdiği enerji miktarı) o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasıdır.

K Faktörü

:

Sıkıştırılabilir bir akışkan oluşu nedeniyle farklı basınçlarda kullanılan gerçek doğal gaz miktarını belirlemek üzere hesaplanarak uygulanan katsayıdır. Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Katsayı aylık olarak değişir.

Güvence Bedeli

:

Teminat olarak alınan bedel.

Açma-Kapama Bedeli

:

Borçtan kapatma yapıldığında yansıtılan bedel.

Usulsüzlük Cezası

:

Usulsüz kullanım para cezası.

Gecikme Bedeli

:

Ödeme tarihi geçmiş faturanın gecikme bedeli.

Tebliğ Saati

:

Faturanın adrese bırakıldığı saattir.

Okuyucu Kodu

:

Saha da okuma yapan personel kodu.

Tebliğ Tarihi

:

Faturanın adrese bırakıldığı tarihtir.

ÖDEME TARİHLERİ

:

Fatura gecikmeye girmeden ödeme yapılabilecek tarih aralığı

TOPLAM ÖDENECEK TUTAR

:

Faturanın toplam tutarı.