Kaçak Tarama

Açık alanda kaçak tarama

187 Ekipleri tarafından, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği can ve mal güvenliği açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla altı aydan kısa periyotlarda, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak doğalgaz kaçak kontrolü yapılır ve sonuçları kayıt altına alınır.
 Ankara ili lisans sınırlarımız içerisinde kalan doğal gaz hatlarının yılda en az 2 defa kaçak arama ve tarama faaliyetleri yapılır.  

2015 yılı Haziran ayından itibaren 1103 km doğal gaz hattı kaçak arama işlemi Acil 187 ekipleri tarafından yapılmış olup; kaçak arama faaliyetlerimiz Ankara halkının can güvenliği için devam etmektedir.