PolitikaMüşteri Memnuniyeti

 

 • Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, uygun en yeni yöntem ve teknolojiyi kullanarak sürekli ve güvenilir hizmet sunmak, müşteri memnuniyetini devamlı arttırmak,

 

 • Bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla hizmet ağımızı geliştirerek kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmak.

 

Çalışan

 

 • Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusunda nitelikli, işini seven, işiyle gurur duyan, hedeflere odaklı, istekli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, şirket içi sosyal politikalar üreten proaktif bir ekip olmak.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre kurallarına uyan, tüm riskleri azaltmak için çalışan, Çalışma arkadaşını, tedarikçileri, müşterileri ve toplumu İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite konusunda her fırsatta bilgilendiren kişiler olmak.

 

Yasalara Uyum

 

 • Verdiğimiz hizmetlerin tüm süreçlerinin mevzuat ve standartlara uygun olmasını sağlamak.

 

Eğitim

 

 • Her düzeydeki çalışanın tüm eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını değişen iş koşulları, mevzuat ve teknolojiler dikkate alınarak planlamak ve uygulamak.

 

 • Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve tüm Ankara Halkını doğal gaz kullanımı ile ilgili sürekli ve eksiksiz bilgilendirmek.

 

Tedarikçiler

 

 • Tedarikçilerle güvene dayalı işbirliği içerisinde olup kaliteli üretim ve hizmet gerçekleştirmelerini, çevre koruma çalışmalarında etkin olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak.

 

Çevre Koruma

 

 • Hizmet sürecimizde çevrenin en az oranda etkilenmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak üzere proaktif projeler geliştirmek, yenilenebilir enerjiyi desteklemek.

 

 • Çevresel atıkları minimumda tutmak, geri dönüşümü en uygun şekliyle sağlamak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 • Çalışma ortam ve şartlarından doğan potansiyel tehlikeleri azaltmak, risk analizlerini yaparak iş kazalarını en aza indirmek ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi almak.

 

 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun doğal gaz sistemleri kurmak ve sürekliliğini sağlamak.

 

 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm Ankara Halkının güvenliği için tüm doğal gaz teknik yapılarını son teknoloji ile planlamak ve uygulamak.