Serbest Tüketicilik

SERBEST TÜKETİCİ KİMDİR?

 

4646 sayılı Doğalgaz Piyasa Kanuna göre;

 

 “Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestliğine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,” olarak tanımlanmıştır.

 

KİMLER SERBEST TÜKETİCİ OLABİLİR?

 

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.

Serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak detaylı bilgi için linki tıklayınız…

Serbest tüketiciler ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak detaylı bilgi için linki tıklayınız…