Sıkça Sorulan Sorular


Merkez Hizmet Noktası dışında işlemlerimi nereden yapabilirim?

Web sitemizde bulunan Online İşlemler’e tıklayarak Hizmet Noktalarımız Menüsü altından tüm şubelerimize ait işlem, açılış-kapanış saati, adres, telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Servis Hattı nedir?

 

Servis hattı, dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı ifade eder.

 

Sokağımıza Doğalgaz Hattı ne zaman çekilir ?

 

İmarlı olup, yol kotları belli olan binaların doğalgaz şebekeleri yatırım programı dahilinde yapılmaktadır.

 

Abone Bağlantı Bedeli nedir?

 

Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payıdır.

 

Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli nedir?

Dağıtım şirketinin, 1 kWh doğal gazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeldir.

 

Münferit Bağlantı Hattı nedir?

 

Münferit bağlantı hattı, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan müşteri için özel olarak çekilen ve sadece o müşteriye hizmet verecek bağlantı hattı anlamına gelmektedir.

 

Abonelik Sözleşmesi nedir?

 

Abonelik sözleşmesi; iç tesisatın onayının ardından gerekli belgelerin dağıtım şirketine sunulmasından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır.

 

Dağıtım şirketi, abonelerini konut, ticari, sanayi vb. olmak üzere gruplandırabilir ve bu abone grupları ile standart tip sözleşme yapar. Teslim ve/veya taşıma hizmeti sözleşmeleri; dağıtım şirketinin, faaliyet konusuna göre serbest tüketici ve tedarikçilerle yaptığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır. Dağıtım şirketi ile aboneler veya serbest tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz.

 

Güvence Bedeli nedir?

 

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından EPDK’ya önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler, güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları, imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir.

Güvence iadelerinizi Alacak Sorgulama sayfasından giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

Hangi aşamada doğalgaz kullanmaya başlayabiliriz?

 

Doğalgaz şebekesi yapılmış, servis hattı bağlanmış, ana kolon ve daire içi tesisatların montajı yapılmış, projesi onaylanmış binalar, abonelik işlemlerinden sonra doğalgaz kullanmaya başlayabilir.

 

Açma-kapama bedeli nedir?

 

Mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğal gazı kesilen müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gazı açılır ve müşteriden, sayaç açma kapama bedeli alınır. Bu bedelin üst sınırı, dağıtım şirketi tarafından her yıl tarife önerisiyle birlikte EPDK’ya sunulur ve Kurul tarafından belirlenir.

 

Doğalgaz tehlikeli midir, doğalgazı emniyetli kullanmanın şartları nelerdir ?

 

Doğalgaz, bilinçli kullanılması halinde tehlikesi en az olan yakıttır. Doğalgaz tesisatı yapılırken Başkentgaz denetiminde yapılmalı ve sızdırmazlık testinden geçirilmeli, bacalı cihazların montajı yapılmadan Başkentgaz’dan baca raporu alınmalıdır. Merkezi sistemle ısınan binaların yönetimlerinin, ateşçilerini Doğalgaz Ateşçilik Kursundan geçirmeleri gerekmektedir. Gaz kokusu hissettiğinizde Başkentgaz‘ın Alo 187 no’lu telefonunu arayınız.

 

Kaçak Gaz Kullanımı nedir?

Dağıtım sistemine, sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik, hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı şekilde tüketilmesidir.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır. Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanıp, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz doğal gaz kullanımı nedir?

 

Müşterinin, dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması, başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması, kendi adına sözleşme yapmadan, daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması, iç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanmasıdır. 

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. 

 

Binamda (Evimde) gaz kaçağı var ne yapmalıyım?

 

Ortamda çürük sarımsağa benzer bir koku hissettiğinizde; hemen pencereleri açın, gaz vanasını kapatın, elektrikli hiçbir şeye dokunmayın, sigara içmeyin, paniğe kapılmadan dışarı çıkarak 24 saat hizmet veren Alo 187’yi (Doğalgaz Acil) arayın ve görevlilerin gelmesini bekleyin. Ekiplerimiz en kısa sürede size ulaşacaktır. 

 

Konutuma cihaz taktıracağım, nelere dikkat etmeliyim ?

 

Can ve mal güvenliğiniz için konutunuza, TSE ve CE belgeli cihazlardan birini seçerek almalısınız. Bu cihazları taktırırken de Şirketimizden sertifikalı firmalardan birini seçip tesisat projenizi hazırlatıp kurdurmanız, daha sonra da Başkentgaz’a başvurup, yetkili elemanlar tarafından kontrollerini yaptırıp onaylatmanız gerekmektedir. Şirketimizden sertifikasız firmalara kesinlikle tesisatınızı kurdurtmayın.

 

Yetkili firmalarınız projesiz ve Başkentgaz kontrolu olmadan cihazlarımızı çalıştırabilir mi?

 

Şirketimizden yetkili firmalar, projesi ve doğalgaz tesisatı Başkentgaz tarafından onaylanmamış cihazları işletmeye alamazlar. Projesi ve tesisatı onaylanmış cihazları, ancak yetkili servisleri işletmeye alabilir.

 

Doğalgazın fiyatı nasıl belirlenir? Diğer yakıtlara göre ucuz mudur?

 

Doğalgazın fiyatı, BOTAŞ tarafından her ayın başında dolar ve petrol fiyatlarına paralel olarak tespit edilir ve fiyat 1 ay için geçerli olur. Doğalgaz, diğer yakıtlara göre daha ucuzdur.

 

Baca temizliğini nereye yaptırabilirim ?

 

Baca temizliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce yapılır. Abonelerimizin bacadan kaynaklanan karbon monoksit zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalmaması için kış öncesinde, bacalarını İtfaiyeye (Alo 110) mutlaka temizlettirmeleri gerekmektedir.

 

Sayacım arızalı ne yapabilirim?

 

Elektronik kartlı sayaçlarda, arıza durumunda 444 6 429 no’lu telefonuna sayaç arıza bilgisini verebilirsiniz. En kısa zamanda Başkentgaz elemanları gelip sorununuzla ilgilenecektir.

 

Doğalgaz tesisatı yapıyor musunuz, nasıl yaptırabilirim ?

 

Kuruluşumuz doğalgaz iç tesisatı yapmıyor. İç tesisatlar, Şirketimizden sertifikalı firmalar tarafından yapılmaktadır. Her ay güncellenen sertifikalı firmalar listesi, web sitemizden de temin edebilirsiniz.

 

Brülörüm arızalı, bakımını siz mi yapıyorsunuz ?

 

Brülörü arıza yapan aboneler, 187 Acil Arıza Servisine bildirebilirler. Yedek parça gerektiren arızalar ise cihazın markasına göre servisine müracaat edilerek, onarımı yaptırılabilir.

 

Kolonumda kaçak vardı, Alo 187 gazımı kesti ne yapmalıyım ?

 

Kolonunda kaçak tespit edilen binaların gazı kesilir. Başkentgaz’dan sertifikalı firmaların listesi bırakılır. Ana kolondaki kaçak, seçilen firma tarafından giderildikten sonra, abone 187 Acil'e haber verilir. Başkentgaz ekipleri sızdırmazlık testi yaparak, kaçak yoksa binanın gazı açar.

 

Doğalgaz aboneliğimi iptal edersem, abonelik ücretini iade ediyor musunuz ?

 

Abonelik ücreti iade edilmez, ancak 05.03.2003 tarihinden sonra abone olan faturalı (mekanik sayaç kullanan) abonelerimiz,  ödemiş oldukları güvence bedelini, TÜFE oranı uygulanarak güncellenmiş haliyle geri alabilirler.

 

Kiracılar abone olabiliyor mu ?

 

Kiracılar doğalgaz kullanım sözleşmesi yapabilir. Ancak kiracıların çoğunluğu, ev sahiplerinin aboneliği altında doğalgaz kullanmaktadır. Bu durum, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 53. maddesine aykırıdır ve "usulsüz doğalgaz kullanımına" girmektedir. 

 

Doğalgaz kartım bozuldu ve/veya kaybettim, nasıl çıkartabilirim?
 
Abonelik size ait ise;

“Sayaç Kart Arıza ve Kayıp Kart İşlemleri” yapabilen Başkentgaz Şubelerinden, Elektronik Sayaç Servisine abone numaranızla başvurmanız gerekmektedir. Kartınız bozuldu ise; kart ücreti alınmamaktadır kayboldu ise; 10m3 tutarındaki gaz bedelini ödemeniz halinde kartınızın yenisi hemen düzenlenecektir.