Tarihçe

1929 yılından 1988 yılına kadar Ankara halkına, Güvercinlik ve Maltepe havagazı fabrikaları ile hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü’nün doğal gaz çalışmaları, Başkent Ankara’nın coğrafi konumu ve iklim şartları gereği, hava kirliliğine çözüm getirmek, daha temiz ve çağdaş bir yakıtla ısınmak ve sıcak su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 1985 de başlamıştır.

 


EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni’nin 20.10.1988 tarihinde 88/267 sayılı kararı ile kabul edilen ve 21.10.1988 tarihinde, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ve Türkiye’ de ilk kez doğal gaz dağıtımına başlanmıştır. Pilot bölge olarak seçilen Gayret Mahallesi’nde doğal gazın Ankara ya ilk geliş tarihi olan Ekim 1988 yılında doğal gaz kullanılmaya başlanmıştır.  Doğal gazın Ankara’da yaygın olarak kullanımına başlanmasından sonra ekonomik ömrünü dolduran Güvercinlik Havagazı Fabrikası 15.05.1990 tarihinde, Maltepe Havagazı Fabrikası da 26.06.1990 tarihinde kapatılmıştır.

1988 yılında başlayan süreç, 2007 yılına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmüştür. Doğal gaz dağıtım hizmetleri, 2007 yılında 5669 Sayılı Kanunla, özelleştirilmek üzere kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’ye (BAŞKENTGAZ) devredilmiştir. Kanunda öngörülen 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilememesi nedeniyle de yine kanun gereği, 2 Temmuz 2009’dan itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme programına alınmıştır.

Bu özelleştirme süreci son aşaması BAŞKENTGAZ‘ın %100 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesi için 25 Ocak 2013 tarihinde başlamış ve 31 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile tamamlanmıştır.