Teknik İşler-Onarım

1.Servis Hattı Kesimi için Başvuru ve İstenilen Belgeler 

 

Bu süreç için başvuru yapacak kişinin dilekçe ve aşağıdaki belgelerle Genel Evrak servisimize başvurması gerekmektedir. (Başvuran kişinin mülk sahibi olması gerekmektedir.)

 

  • Tapu fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • Abonelik kapama yazısı
  • Vekâlet verenin kimlik fotokopisi
  • Şirket vekâleti
  • İmza sirküsü
  • Vergi levhası
  • Şirket yetkilisinin vekâleti

 

*Tapularda birleştirilmiş parsel uygulaması gerçekleşti ise eski tapusu geçerli olacaktır.

**Vekaletin olmadığı yerlerde tapu tescil belgesi de geçerlidir.

 

2.Başkent Doğalgaz Boru Hatlarına Zarar Verildiğinde

 

ACİL 187 ‘yi arayarak meydana gelebilecek gaz kaçağını bildirmek gerekmektedir.

 

3.Servis Hattında Tadilat Başvurusu

 

İlgili mülk sahibi tarafından Genel Evrak servisimize dilekçe ile şahsen başvurması gerekmektedir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygun görüldüğü takdirde ekiplerimizce tadilat işlemi gerçekleştirilir. Olumsuz bir durum söz konusu olduğunda yazılı olarak ilgili kişiye gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.