DUYURU
Değerli Müşterilerimiz,

01.08.2018 tarihi itibari ile kayda alınan uygulama projelerindeki yakıcı cihazlara ait bacalarda; baca kesitinin ve yüksekliğinin, baca montajının ve konumlandırıldığı yer ile baca sızdırmazlık testine yönelik kontrollerin ilgili standartlar ve imalatcı klavuzuna göre akredite baca kontrol firmalarınca yapılması ve raporlanması talep edilecek olup ilgili düzenlemeye uygun yapılmadığı tespit edilen bacalara ait proje ve tesisat kontrol süreçleri yürütülmeyecektir.

DUYURU

31 Ağustos 2018 tarihinden sonra yapılan Servis Hattı Başvuruları 2019 yatırım döneminde değerlendirmeye alınacaktır.

Saygıyla Duyurulur